Handelsbetingelser

Generelle oplysninger


Virksomhedens juridiske navn: Multi-Living Af 2014 ApS
CVR-nr.: 32308724
Adresse: Industridalen 1, 8870 Langå
Mailadresse: info@multi-living.dk
Telefonnummer: +45 8773 1500

 

Priser


Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser er jfr. vejledende bruttoprisliste incl. moms. Afregning sker efter den til enhver tid gældende prisliste, og i den valuta og for de varer og ydelser ordrebekræftelsen anfører. Priserne er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder Multi-Living sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordre/specifikationer, skal dette skriftligt meddeles Multi-Living og omkostningerne herved belastes køber efter opgørelse fra Multi-Living. Ved mindre leverancer forbeholder Multi-Living sig ret til at pålægge ekspeditions- eller omstillingsgebyr, hvorfor ordre under netto DKK 250,- pt. tillægges DKK 50,-, og for bestillingsfronter mindre end 10 enheder et omstillingsgebyr DKK 650,- Ved bestilling af samlede skabe, er det gældende hele ordren, da prisen er baseret på en enhedspris assorteret.

 

Betaling

 

Hos os kan du betale via følgende løsninger.

 

Vi modtager følgende kreditkort:
• Dankort
• VisaDankort
• Visa Electron
• MasterCard DK 
• Visakort Eurocard/Mastercard 
• American Express 
• Maestro DK. 

 

Vi tager ikke kortgebyrer.

Alle kortdata sendes krypteret, og du kan trygt betale med dit kreditkort.
Beløbet trækkes først den dag varerne leveres.

 

Eller du foretage betaling med Netbank: Hvis du har valgt betaling via NetBank bedes du overføre pengene til:

Registreringsnummer: 0872

Kontonummer: 6581416200

 

Husk: at noter dit ordrenummer på bankoverførslen. 
Ordren bliver først sat i produktion når vi har registreret betalingen.

OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen

 

Betalingsforpligtelsen fremgår af ordrebekræftelsen. Gældende betalingsbetingelse opretholdes, så længe varekredittens maksimum ikke overskrides. Overskrides kreditmaksimum handles der på kontantbetaling ved ordreafgivelse Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner Multi- Living sig fra betalingsfristens udløb morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned samt der opkræves et rykkegebyr på DKK.150,00 per fremsendt rykker. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen, meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er Multi-Living berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods opfordring at afhente varen, er Multi-Living berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav. Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Multi-Living berettiget til at betragte hele købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er Multi-Living berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, uden at miste retten til at kræve hele handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Multi-Living.

 

Fragt og leveringsbetingelser

Levering sker ab fabrik (Ex. Works) iht. Incoterms 2010. Forsendelse foretaget af Multi-Living sker for købers regning og risiko i Danmark excl. Bornholm og mindre danske øer uden fast broforbindelse forudsat, at det er muligt for lastbiler/fragtmand at komme frem under normale tilkørselsforhold. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Multi-Living, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Multi-Living’s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 dag før eller 4 dage efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. Multi-Living kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlige pålæg. Da leverancen er tilvirket efter købers anvisning, og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Multi-Living, kan aftalen ikke hæves, uanset den opståede forsinkelse. Ligeledes kan køber ikke kræve erstatning for en opstået forsinkelse. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt Multi- Living skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. Multi-Livings opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende.

 

Multi-Living tilbyder at bestille og sætte fragt i regning, og uden ansvar i øvrigt for evt. fragtdifferencer, ud fra følgende rater:

 

Fragtrater:

Varenummer Betegnelse Pris ex moms Bemærkning
Fragt 01 Pakke/brevforsendelse 100,- Max: 120cm/0,2 m3 < 5 kg
Fragt 02 Bilpakke 185,- Dim: 20 x 300 x 20 < 30 kg
Fragt 03 Fragt af Halv-palle 225,- Dim: 80 x 60 x 140 < 350 kg
Fragt 04 Fragt af Euro-palle 350,- Dim: 80 x 120 x 200 < 600 kg
Fragt 05 Fragt af Stor-palle 600,- Dim: 80 x 245 x 150 < 800 kg
Fragt 06 Fragttillæg (colli med palle) 130,-  
Fragt 07 Fragt Bordplade 425,- Dim: 80 x 300 x 10 < 70 kg
Fragt 08 Samlede skabe 0-5 stk. 850,-  
Fragt 09 Samlede skabe 6 og derover 1.400,-  
Fragt 10 Indbæring stueplan tillæg 1.050,-

 

Fragt 11 Indbæring etage tillæg 1.550,- Pr. Etage 

 

 

 

 

Alle ovennævnte priser i DKK eksklusiv moms


Vejledning angående estimeret fragt per ordrer (ved flere ordre optimeres ved samlet levering/adresse)

Småforsendelse: Emballage: Tarif:
Pakke/brevforsendelse Kuvert/Pap + tape/strapex Fragt 01
 

Pallevare

KUN sokler Pap + tape/strapex Fragt 02 per 2 x sokler
Hvis 80 cm (max-længde) EP 65 (halv palle) Fragt 03
Hvis 100 cm (og derover) EP130 (stor palle) Fragt 04
Hvis højskabe indgår ALTID EP130 (do. ) Fragt 05
Hvis sokler (lange) ALTID EP130 (do. ) Fragt 05 + Fragt 06*
KUN Bordplade   Fragt 07

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede skabe

 • 0-5 samlede skabe : EP130 (antal variabelt) Fragt 08
 • 6 skabe og derover : EP130 (antal variabelt ) Fragt 09
 • *Fragt 06 er et ekstra tillæg for lange sokler – der skal tillæg på for hver 2 x sokler

 

Forudsætning:

 • Forhandleren debiteres altid gældende Fragtrater og gælder kun Danmark og brofaste øer.
 • Nedennævnte Fragtrater er gældende per 1. januar 2017.
 • Fragtraterne kan reguleres med 30 dages advisering dog undtagen ved force majeure.
 • Tilkørsel- og adgangsveje skal være fri for lastbil og kørefast underlag til indgangsdøren.
 • Såfremt der ikke kan kvitteres ved modtagelse, skal det anføres ved bestilling at vare må stilles.
 • Det påhviler køber, at der er tilstrækkelig stort, tørt (normal rumstemperatur og RH 40 – 70%) og beskyttet sted til transportøren at afsætte varen ved levering. Herefter overtager køber ansvaret for det leverede og dets betryggende opbevaring inklusiv forsikring.
 • Bemærk at elementer og bordplade er forsynet med en transportbeskyttelse, der kan lave mærker f.eks. ved placering på trægulv, hvilket bør tages højde for ved anvisning af opbevaringssted.


Afgrænsning:

 • Leveringstidsrum mellem 7:00 og 19:00.
 • Ønskes ”Tidslevering” sker det mod tillæg pt. kr. 650,-.
 • Store dimension: større end 1,2 x 2,8 m leveres kun ved kantsten/gadedør/port.
 • Ønskes indbæring til stue eller etage af Stor dimensioner forudsætter assistance på adressen som adviseres 30-60 min før levering til oplyst telefonnummer.
 • Alternativ tilbydes assistance til indbæring mod afholdelse af netto omkostninger.

 

Transport- og fragtskader


Det er altid modtageren, der skal reklamere! Forhandleren er således pligtig at sikre, at der sker kontrol af leverede varer for at sikre, at disse er fejlfrie ved modtagelsen. Undersøg straks ved modtagelsen, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Ved en transportskade skal der omgående ske henvendelse til den, der har forestået transporten (Multi-Livings egen chauffører, fragtmand eller postvæsenet). Vigtigt! Ingen har mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis der ikke er gjort anmærkning på fragtbrevet inden kvittering for modtagelsen. På leverancer, hvor der efterfølgende konstateres transportskader, skal Multi-Living senest 7 dage efter levering modtage specificeret opgørelse. Såfremt ovenstående procedure ikke følges ved anmeldelse af transportskade, vil anmeldelsen blive afvist.

 

Reklamation – fejl og mangler


Fejlleverancer – dokumenterede vil blive ombyttet snarest muligt uanset hvor fejlen er opstået overfor slutbruger. Multi-Living og forhandler afklarer internt årsag og ansvar. Såfremt det reklamerede emne ikke er en lagervare, vil leveringstiden fremgå af den gældende leveringsoversigt.

 

Farveforskelle på træ – accepters normalt ikke, da træ er et naturmateriale, se derfor informationen i Multi- Livings produktvejledning.

 

Transportskade – Skader, der skyldes transportskader, herunder ridser og trykmærker i låger og finérdele samt skabe og andet skal meddeles Multi- Living straks og senest 7 dage efter leveringstidspunkt. Herefter bortfalder reklamationsretten – husk påfør skade på fragtseddel ved modtagelse (se også afsnit; 7 Transport- og fragtskader).

 

Øvrige reklamationer – Der kan kun ydes godtgørelser eller kompensation for en reklamation, såfremt dette på forhånd er aftalt med Multi-Living. I modsat fald vil evt. krav efterfølgende blive afvist. Godtgørelser for udført arbejde af forhandleren accepteres kun hvis dette på forhånd er aftalt med den serviceansvarlige (p.t. Produktionschefen) inden arbejdet iværksættes.

 

Returvarer ved erhverskøb

Returvarer
Returvarer krediteres med 70% af den oprindelige pris forudsat, at der er tale om en lagervare, samt at varen er ubeskadiget og ikke har været monteret. Varen skal naturligvis være emballeret for transport med normal fragt-/vognmand. Varer kan kun returneres efter forudgående aftale. Varer, der tages retur: Standard lagervare så som greb, halogenlamper, trådvarer og andet tilbehør oplyst i produktoversigten. Varer, der ikke tages retur: Bestillingsvare og øvrige varer, som er produceret efter ordre, såsom bordplader, låger, skabe, specialelementer, sokler, sokkelskuffer samt forarbejdede emner tages ikke retur. Endvidere kan der ikke ske returnering af varer, som har været monterede. Der udfyldes to eksemplarer af returvaresedlen: Ene eksemplar sendes på mail, påført Multi-Livings ordre-nummer. Når denne modtages, aftales der i hvert enkelt tilfælde, hvorledes transporten retur skal foregå. Det andet eksemplar medsendes varen. Tilbagesendes returvarer ufranco til os uden aftale, returneres de igen direkte til afsenderen ufranco. Ved modtagelse hos Multi-Living besigtiges varen og efter godkendelse fremsendes kreditnota hurtigst efter modtagelse. Såfremt vi modtager returvarer uden returvareseddel med korrekt angivelse af forhandlernavn og Multi- Livings ordrenummer vil de modtagne varer ikke blive krediteret.
 
Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen.

 

Varen sendes til:

Multi-Living Aps

Industridalen 1

8870 Langå

 

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

 

Du kan også returnere købet ved at give os besked, og aflevere den personligt på ovenstående adresse - kun ved forudgående aftale.

 

Garanti- og mangelsansvar


Multi-Living yder 10 års funktionsgaranti på alle køkkenets bevægelige metaldele, og yder 2 års kvalitetsgaranti på alle Multi-Livings egenproducerede varer. Garantien omfatter ikke øvrige tilkøbte komponenter. Der henvises i øvrigt til udstedt garantibevis, hvoraf Multi-Livings garantiansvar fremgår. Garantien opfyldes ved udbedring af eventuelle fabrikationsfejl under forudsætning af, at køkkenet har været monteret og vedligeholdt i henhold til Multi-Livings vejledning. Udover ovennævnte pligt for Multi-Living til at foretage udbedring, kan der ikke rejses noget krav overfor Multi-Living, herunder heller ikke krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning eller ophævelse af allerede indgåede aftaler, medmindre Multi-Living meddeler, at det ikke er muligt at foretage udbedring af fejl eller mangler, som Multi-Living har ansvaret for i henhold til nærværende klausul og udstedt garantibevis. Multi-Livings garanti bortfalder hvis der anvendes komponenter leveret af andre producenter i forbindelse med eksempelvis låger, hængsler, halogenspot, greb og udtræk. Benyttes der tilkøbsprodukter eller andet, som ikke er specielt aftalt eller hvor kvaliteten ikke er godkendt af Multi-Living, forbeholder vi os retten til at afvise enhver garantiforpligtelse.

 

Varen sendes til:

Multi-Living Aps

Industridalen 1

8870 Langå

 
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.  

 

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
 
Personoplysningerne registreres hos Multi-Living Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på www.multi-living.dk er Multi-Living Aps.  


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til vores support på: info@multi-living.dk.  

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte: Niels Christian Jensen på info@multi-living.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 25.03.2020

 

 

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Hent fortydelsesformular (ret til og gem som PDF)